Thông báo

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 3)

Thông báo bổ sung về việc đăng ký học Đợt 7 - năm học 2021 - 2022 (Lần 3).

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 2)

Những SV đã đăng kí các lớp bị hủy dưới đây, những SV học lại, học cải thiện chưa kịp đăng kí và những SV học mới.

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ GTVT.

THÔNG BÁO V/V NỘP QUYỂN BÁO CÁO ĐỂ PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 CHUYÊN NGÀNH CNKT CƠ ĐIỆN TỬ

Sinh viên khóa 69 làm Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử nộp 2 quyển về Bộ môn Cơ điện tử để tiến hành phân công phản biện và thành lập hội đồng bảo vệ tốt nghiệp..

Quy định miễn học phần Tiếng Anh cơ bản và quy đổi điểm đối với sinh viên hệ ĐHCQ

Quy định miễn học phần Tiếng Anh cơ bản và quy đổi điểm đối với sinh viên hệ ĐHCQ.