Thông báo kiểm tra và đăng ký đề tài cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới các sinh viên (bao gồm cả K70 và các Khoá trước bảo vệ lại) ngành Hệ thống thông tin (mã ngành HT) và Công nghệ thông tin (mã ngành TT) cách thức tra cứu và đăng ký đề tài Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 2023 như sau:

 • Bước 1: Truy cập trang web địa chỉ: http://103.78.88.74:125/Login  
  • Tài khoản: Mã sinh viên
  • Mật khẩu mặc định: 123 (Thay đổi khi đăng nhập lần đầu)
 • Bước 2: Vào chức năng Đăng ký đề tài chọn Đề tài mong muốn và kiểm tra lại thông tin giảng viên theo thời gian hiển thị.

Lưu ý:

 • Chỉ áp dụng với 2 ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin, các ngành khác không yêu cầu.
 • Đối với những sinh viên đã liên hệ với giảng viên nhưng không thấy tên đề tài đã đăng ký (hoặc phải chọn đề tài khác) là do giảng viên đã đủ số lượng sinh viên hướng dẫn.
 • Các bạn sinh viên kiểm tra lại tên đề tài và giảng viên hướng dẫn xem đã chính xác chưa. Nếu có vấn đề thắc mắc, thì phản hồi trong link: https://forms.gle/GcgZBQeEvRfwGm536 
 • Thời gian đăng ký: Hết ngày 16/08/2023
 • Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ thầy Đức Anh, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin - P406 H1 trong giờ hành chính.

Tệp đính kèm