Đồ án tốt nghiệp

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K69, K70 Khoa CNTT đợt năm 2024

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K69, K70 Khoa CNTT đợt năm 2024.

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 70 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trong tháng 12/2023, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) – Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho hơn 500 sinh viên Khóa 70 chuyên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Cơ điện tử, Điện tử viễn thông..

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2023

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2023.

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu năm 2023

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu năm 2023.

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023.