Đồ án tốt nghiệp

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K68, K69 Khoa CNTT đợt năm 2023

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K68, K69 Khoa CNTT đợt năm 2023.

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 69 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trong tháng 6/2022, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) – Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho 500 sinh viên Khóa 69 chuyên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Cơ điện tử, Điện tử viễn thông..

THÔNG BÁO V/V NỘP QUYỂN BÁO CÁO ĐỂ PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 CHUYÊN NGÀNH CNKT CƠ ĐIỆN TỬ

Sinh viên khóa 69 làm Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử nộp 2 quyển về Bộ môn Cơ điện tử để tiến hành phân công phản biện và thành lập hội đồng bảo vệ tốt nghiệp..

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 NGÀNH HTTT VÀ CNTT

Văn phòng khoa CNTT thông báo danh sách phòng phản biện Đồ án Tốt nghiệp K69 (Bảo vệ lại K67+K68) chuyên ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin theo danh sách đính kèm..

THÔNG BÁO V/V PHÂN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 (BẢO VỆ LẠI K68_K67) NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính  phân công phản biện theo danh sách trong file đính kèm. Các bước thực hiện quy trình phản biện như sau:.