Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin năm 2024

Khoa CNTT thông báo Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin năm 2024 như sau:

  • Tổng số sinh viên: 385 SV (Gồm các khoá 69, 70, 71)
  • Danh sách sinh viên và GV hướng dẫn: Trong file đính kèm.
  • Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp: 12 tuần kể từ ngày 03/6/2024.
  • Mọi chi tiết phát sinh, SV liên hệ ThS. Phạm Đức Anh - Phụ trách Bộ môn - P406 nhà H1 trong giờ hành chính.