Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2024

Khoa CNTT thông báo Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2024 như sau:

  • Tổng số sinh viên: 85 SV (Gồm các khoá 70, 71)
  • Danh sách sinh viên và GV hướng dẫn: Trong file đính kèm.
  • Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp: 12 tuần kể từ ngày 06/5/2024.
  • Mọi chi tiết phát sinh, SV liên hệ TS. Võ Thanh Được - Phụ trách Bộ môn - P404 nhà H1 trong giờ hành chính.