Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023

Khoa CNTT thông báo Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023 như sau:

  • Tổng số sinh viên: 400 SV (Gồm các khoá 67, 68, 69, 70)
  • Danh sách sinh viên và GV hướng dẫn: Tải file tại đây
  • Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp: 12 tuần kể từ ngày 5/9/2023.
  • Mọi chi tiết phát sinh, SV liên hệ thầy Phạm Đức Anh - Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin - P406 nhà H1 trong giờ hành chính.

Tệp đính kèm