Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2023

Khoa CNTT thông báo Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2023 như sau:

  • Tổng số sinh viên: 134 SV (Gồm các khoá 69, 70)
  • Danh sách sinh viên và GV hướng dẫn: Trong file đính kèm.
  • Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp: 12 tuần kể từ ngày 11/9/2023.
  • Mọi chi tiết phát sinh, SV liên hệ thầy Dương Quang Khánh - Trưởng bộ môn - P404 nhà H1 trong giờ hành chính.