Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu năm 2023

Khoa CNTT thông báo Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu năm 2023 như sau:

  • Tổng số sinh viên: 57 SV (Gồm các khoá 67, 68, 69, 70)
  • Danh sách sinh viên và GV hướng dẫn: Trong file đính kèm.
  • Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp: 12 tuần kể từ ngày 11/9/2023.
  • Mọi chi tiết phát sinh, SV liên hệ thầy Lương Hoàng Anh - Phụ trách bộ môn - P405 nhà H1 trong giờ hành chính.