Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 67 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K66)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 67 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K66)

Chú ý: Đối với sinh viên đăng ký làm lại đồ án yêu cầu nộp đơn xin làm lại đồ án lên VPK CNTT (401-H3).

Hạn nhận đơn xin làm lại đồ án từ 14h00 - 16h00 ngày 22/11/2019 (thứ 6).

Mọi thắc mắc liên hệ: VPK CNTT (401-H3) - Điện thoại: +84 24 35524990.


Tệp đính kèm