Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng

Khoa Công nghệ thông tin thông báo quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng.

Chú ý: Danh sách đã được các bộ môn thông báo tới sinh viên trong tuần trước (ngày 23/9 đến 27/9).


Tệp đính kèm