Quyết định v/v cử sinh viên đi thực tập chuyên ngành Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử viễn thông và Truyền thông mạng máy tính khóa 69

Khoa CNTT thông báo.

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập chuyên ngành Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử viễn thông và Truyền thông mạng máy tính khóa 69.