Thông báo kết quả thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC kết thúc giai đoạn 4 thi ngày 15/06/2019

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC kết thúc giai đoạn 4 thi ngày 15/06/2019. 

- Sinh viên xem kết quả trong danh sách đính kèm. Nếu có thắc mắc về kết quả thi, sinh viên phản hồi tại Văn phòng khoa (401-H3) trước 17h00 thứ 5 ngày 04/07/2019.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin – Phòng 401 nhà H3. Điện thoại: 0234.5524.990.


Tệp đính kèm