Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 12/2021)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 12/2021), cụ thể như sau:

- Đối tượng dự thi: chỉ dành cho sinh viên khóa 66, 67, 68.

- Ngày thi (dự kiến): bắt đầu từ ngày 03/12/2021 (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau);

- Hình thức, địa điểm thi: thi trên máy tính tại phòng máy CSĐT Hà Nội;

- Phí thi: 400.000đ / lần thi;

- Sinh viên có nguyện vọng tham gia kì thi này có thể đăng kí bằng cách chuyển phí thi vào tài khoản của Nhà trường trước 17h00 ngày 14/11/2021 (SV xem số TK của Trường trong file đính kèm); nội dung chuyển tiền ghi theo cú pháp: TA1221_Mã SV_Họ và tên SV_Lớp (Ví dụ: TA1221_66DCCD99999_Nguyen Van A_66DCCD20);

- Danh sách SV, ca thi, phòng thi cụ thể, sẽ được thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao trước 17h00 ngày 26/11/2021.

- Lưu ý:

+ Những SV đã nộp tiền thi đợt tháng 7/2021 nhưng chưa đăng kí thi đợt tháng 8/2021, nếu có nhu cầu thi đợt tháng 12/2021 có thể đăng kí theo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepQPYMNy2FC2pN2vUNQcrnu0Z4RrRojwyZ-daQuzHXIfndRw/viewform?usp=sf_link

+ SV đi thi mang theo CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV; + SV đến trường dự thi phải khai báo y tế bằng phần mềm PC-Covid; đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch và phải có giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng test nhanh hoặc phương pháp PCR do các cơ quan có thẩm quyền cấp, có giá trị trong vòng 72h kể từ thời điểm làm xét nghiệm. Những SV thiếu giấy xét nghiệm nói trên sẽ không được dự thi và được tính là bỏ thi.

+ Dịch bệnh còn có thể diễn biến phức tạp. Do vậy kế hoạch thi (hình thức, địa điểm, thời gian thi...) có thể sẽ phải điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch của cơ quan cấp trên. Đề nghị SV thường xuyên theo dõi trang https://utt.edu.vn/daotao để kịp thời cập nhật tình hình.