Bộ môn Hệ thống thông tin

Địa chỉ : Phòng 406 - Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : bmhttt@utt.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1719/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27/6/2014
*Tổ chức nhân sự
- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Chí Luận
- Phó Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Đức Anh (Hà Nội) - Ths. Lê Thị Hà (Vĩnh Yên).
- Tổng số CB-GV-CNV: Gồm 2 tiến sĩ, 2 NCS, 17 thạc sĩ.

Danh sách giảng viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.        

TS. Lê Chí Luận

Trưởng Bộ môn

2.        

ThS. Lê Thị Hà

Phó Trưởng Bộ môn

3.        

Ths. Phạm Đức Anh

Phó Trưởng Bộ môn

4.        

TS. Nguyễn Hữu Mùi

Giảng viên

5.        

ThS. Lê Thị Hường

Giảng viên

6.        

ThS. Bùi Thị Nhung

Giảng viên

7.        

ThS. Lê Trung Kiên

Giảng viên

8.        

ThS. Đỗ Bảo Sơn

Giảng viên

9.        

ThS. Nguyễn Thái Sơn

Giảng viên

10.    

Ths. Nguyễn Văn Cường

Giảng viên

11.    

ThS. Nguyễn Thị Kim Huệ

Giảng viên

12.    

ThS. Đoàn Thị Thanh Hằng

Giảng viên

13.    

ThS. Vũ Thị Thu Hà

Giảng viên

14.    

ThS. Phạm Thị Thuận

Giảng viên

15.    

ThS. Lê Thị Chi

Giảng viên

16.

Ths. Khuất Thị Ngọc Ánh

Giảng viên

17.

Ths. Đặng Thị Kim Anh

Giảng viên

18.

ThS. Hoàng Thị Kim Ngân

Giảng viên

19.

ThS. Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

20.

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

21.

ThS. Trần Thị Xuân Hương

Giảng viên

 • Chức năng
  Bộ môn Hệ thống thông tin trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành đào tạo của Trường; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn:
  - Xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; quỹ đề kiểm tra, thi học phần, đồ án môn học, tốt nghiệp liên quan đến học phần, môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao;
  - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường và của khoa;
  - Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn;
  - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn;
  - Đề xuất với Nhà trường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học;
  - Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của giảng viên, bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng và Trưởng khoa;
  - Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

Tệp đính kèm