Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp K68(lần 1), K66,K67(tháng 3/2021) chuyên ngành Hệ thống thông tin

Gửi các bạn sinh viên K66, 67 và 68  chuyên ngành HTTT khoa CNTT.

   Để chuẩn bị cho đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào tháng 7(nếu tình hình dịch được kiểm soát), bộ môn HTTT thông báo kế hoạch phản biện đồ án như sau :

Thời gian phản biện 

    Thời gian phản biện bắt đầu tính từ ngày thứ 6 (ngày 09/7/2021) đến thứ 7 (ngày 17/7/2021). 

-  Trường hợp 1 (GV và SV không bị hạn chế đi lại do covid)

     o  Sinh viên nộp bản cứng Đồ án tốt nghiệp và đề cương chi tiết đã được bộ môn kiêm duyệt của mình tại Phòng 406(H1).Sau đó, sinh viên tự chủ động liên hệ với giáo viên phản biện của mình để phản biện và test đồ án (trực tiếp hay online).

-  Trường hợp 2 (GV và SV bị hạn chế đi lại do covid)

       o   Sinh viên sẽ chủ động liên lạc với các Thầy/Cô để gửi bản mềm,sau đó tiến hành phản biện online qua Zoom; Hangout, Skype, Microsoft team, v.v.

Thời gian và cách thức bảo vệ sẽ thông báo sau.

Trân trọng.


Tệp đính kèm