Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 12/2021

Thông tin chi tiết xem tại link:

https://utt.edu.vn/daotao/tin-tuc/thong-bao/tin-tuc/thong-bao/lich-thi-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-noi-bo-dot-thang-122021-a13773.html

 


Tệp đính kèm