Sinh viên K74 Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ GTVT học tập tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 24/9/2023 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Tuần sinh hoạt công dân (SHCD) đầu khoá, năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên đại học năm thứ nhất, K74 của Nhà trường.

Tuần SHCD sinh viên là một hoạt động thường niên của Trường Đại học Công nghệ GTVT nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường. Bên cạnh đó, thông tin cho sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên – công dân.

Ngoài ra, tuần SHCD cũng giúp sinh viên hiểu rõ các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện của Nhà trường và nhu cầu của xã hội.

Năm nay, tuần SHCD của Trường Đại học Công nghệ GTVT với 14 chuyên đề, chia làm 17 lớp học tập diễn ra trong 2 tuần, với gần 6000 sinh viên năm thứ nhất. Kết thúc đợt học, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch, kết quả Tuần sinh hoạt công dân sinh viên được lấy làm cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ I, năm học 2023 - 2024 và xét tốt nghiệp khi kết thúc khoá học.

Khoa Công nghệ thông tin (Faculty of Infomation Technology – FIT) là một trong những khoa đào tạo mũi nhọn thuộc trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, đảm nhận vai trò đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, CNKT Điện tử viễn thông, CNKT Cơ điện tử để đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Hiện nay, Khoa đang quản lý gần 6000 sinh viên các Khoá, trong đó riêng với Khoá 74, Khoa tiếp nhận hơn 1300 sinh viên với 19 lớp thuộc 4 chuyên ngành đào tạo. Theo thống kê, trên 90% sinh viên của Khoa ra trường có việc làm đúng chuyên môn. 

Một số hình ảnh tại tuần SHCD của Khoa CNTT:

Khoa Công nghệ thông tin

 


Tệp đính kèm