Thông báo kế hoạch thi - danh sách thi vòng 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt tháng 7/2024)

Văn phòng Khoa (VPK) CNTT thông báo kế hoạch thi - danh sách thi vòng 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt tháng 4/2024): 

Mọi thắc mắc về kế hoạch thi sinh viên liên hệ thầy Triệu Đình Mạnh SĐT: 0906031665 trong giờ hành chính.