Tiếng Anh nội bộ

Thông báo điểm thi tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 11/2023

Thông báo điểm thi tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 11/2023.

Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ đợt tháng 12/2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ đợt tháng 12/2023.

Thông báo đăng kí Ca thi và Địa điểm thi - Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 11/2023)

Thông báo đăng kí Ca thi và Địa điểm thi - Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 11/2023).

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2023

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2023, cụ thể như sau:.

Khoa CNTT thông báo điểm thi Tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 8/2023

Khoa CNTT thông báo điểm thi Tiếng Anh nội bộ - đợt tháng 8/2023.