Thông báo kết thúc thời gian học đối với sinh viên khóa 64 Khoa Công nghệ thông tin

Dựa vào quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT đối với khoá học từ 3 đến dưới 5 năm thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo được cộng thêm 2 học kỳ.

Vì vậy, đối với sinh viên khóa 64 Khoa CNTT - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/12/2019 sẽ kết thúc thời gian học tập tại trường.

Khoa CNTT thông báo kết quả học lại, học nâng điểm sau ngày 31/12/2019 sẽ không được tính vào kết quả xét tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc liên hệ: Văn phòng khoa CNTT - Địa chỉ: 401 nhà H3 - ĐT: 0234.5524.990


Tệp đính kèm