Tin tức - Sự kiện

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 12 - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 12 - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

Tin tức - Sự kiện

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 12 - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 1)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 12 - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 1)

Tin tức - Sự kiện

Lịch thi kỳ phụ 9 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

Lịch thi kỳ phụ 9 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT