Tin tức - Sự kiện

Sinh viên K74 Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ GTVT học tập tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 24/9/2023 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên đại học năm thứ nhất, khoá 74 của Nhà trường.

Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên năm 2023

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên năm 2023

Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thực hiện chương trình công tác năm học 2023-2024, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024, nội dung cụ thể như sau: