Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 kỳ phụ 12 năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 kỳ phụ 12 năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT

Tin tức - Sự kiện

Thông báo thời khoá biểu Kỳ phụ 3 năm học 2022-2023

Thông báo thời khoá biểu Kỳ phụ 3 năm học 2022-2023

Tin tức - Sự kiện

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K73 khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K73 khoa CNTT