Bổ xung thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 66, 67 và 68

 Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành học phần Thực tập tốt nghiệp, Khoa CNTT tổ chức mở đăng ký thực tập lại dành cho sinh viên khóa 66, 67 và 68.

Sinh viên có nhu cầu đăng ký thông tin vào link bên dưới.

Link đăng ký:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDpxvfSp4dYBtBn1x8yG12HISIKw-joUQ6TCN2hYMommgqqQ/viewform

Hạn đăng ký: 16h00 ngày 19/04/2021

 

Trân trọng.

Chú ý: Mọi thông tin yêu cầu SV nhập chính xác, nếu thông tin sai hoặc không đủ Khoa sẽ tự động loại khỏi danh sách đăng ký. Sinh viên theo dõi thông tin cập nhật trên website và fan page của Khoa. 

 


Tệp đính kèm