Đăng ký học bổ xung kỳ phụ P7 của khoa CNTT

Gửi các bạn sinh viên hệ đại học K66, K67, K68

 

Kết thúc đợt đăng ký của Nhà trường nhưng vẫn còn những môn chưa mở lớp, khoa CNTT tiếp tục cho SV đăng ký bổ sung. Hình thức đăng ký gửi email bản mềm (mẫu file đính kèm trong email), các yêu cầu cụ thể:

 

  1. Hình thức học: Học trực tuyến dự kiến 10 tuần bắt đầu từ 19/7/2021

Chỉ tổ chức cho các SV học lại (SV có điểm học phần F) và học cải thiện (SV có điểm học phần: D, D+, C). 

--> Học mới lần đầu không được đăng ký

--> Những SV đã đủ điểm, chờ xét công nhận tốt nghiệp KHÔNG ĐƯỢC đăng ký học cải thiện.   

 

  1. KHÔNG ĐĂNG KÝ NHỮNG MÔN THEO DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY:

 

STT Mã môn TC Tên môn
1 DC2DT55 3 Anten và truyền sóng
2 DC3TM52 2 Cơ sở dữ liệu phân tán
3 DC2DT50 2 Điện tử số
4 DC3TM76 2 Đồ án Xây dựng các hệ thống truyền thông
5 DC3HT21 3 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
6 DC1TH46 2 Kỹ thuật điện - điện tử
7 DC3ME22 3 Kỹ thuật vi điều khiển
8 DC2DT29 3 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
9 DC2DT60 3 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
10 DC2DT23 4 Lập trình C/C++
11 DC3HT31 3 Lập trình di động
12 DC2HT36 3 Lập trình trên môi trường Web
13 DC2DT43 3 Lý thuyết truyền tin
14 DC2TT31 2 Phần mềm mã nguồn mở
15 DC3TT47 3 Quản trị mạng
16 DC3DT73 3 Thông tin di động
17 DC1TT42 3 Tin học đại cương
18 DC1TT43 3 Tin học đại cương

 

  1. Các bạn cán sự lớp K68 thông tin đến nhóm củalớp mình và gửi danh sách tổng hợp theo lớp, sinh viên các khóaK66, K67 chủ động gửi file đăng ký qua email hoặc liên hệ với K68 để gửi thông tin đăng ký. 

 

Nguyễn Vân Anh

68DCDT21

0969941059

nguyenvananh12btm1@gmail.com

Lớp trưởng

Nguyễn Hồng Quân

"

0904793760

 

Bí thư

Nguyễn Thị Thanh Xuân

68DCDT22

01656323031

nguyenthanhxuan9909@gmail.com

Lớp trưởng

Nguyễn Đỗ Minh Hiếu

"

0997890169

 

LPHT

Nguyễn Đình Quang

68DCHT21

01684 722113

quangnguyenx99x0106@gmail.com

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Ánh

"

01682 648765

 

LPHT

Lê Thị Lâm

"

0977 832109

 

LPĐS

Thân Mạnh Phóng

68DCHT22

0967 238600

thanmanhphong@gmail.com

Lớp trưởng

Hán Quang Bảo

"

0986 930671

 

LPHT

Vũ Thị Ngát

"

01688 734420

 

LPĐS

Đinh Ngọc Định

68DCHT23

01694466363

dinhdinhngoc1997@gmail.com

Lớp trưởng

Nguyễn Nam Hải

"

0346060827

namhaicloud@gmail.com

LPHT

Nguyễn Thị Quỳnh

"

0378838220

quynhnguyentran135@gmail.com

Bí thư

Nguyễn Phương Nam

68DCTM21

0969 075008

anhnamlatoi1@gmail.com

Lớp trưởng

Đoàn Văn Đạt

"

0986 473243

 

LPHT

Lê Ngọc Huyền

"

 

 

LPĐS

Ngô Minh Tiến

68DCTM22

0984 140405

tienndctm22@gmail.com

Lớp trưởng

Bùi Hữu Hoàng Việt

"

0966 564277

 

LPHT

Hoàng Thị Uyên

"

0332 845821

hoanguyen21051999@gmail.com

LPĐS

 

  1. Thời hạn gửi file đăng ký: Đến 17h00 ngày 09/07/2021

Khi có thắc mắc SV liên hệ: Thầy Dũng - 0912.222.207

File mềm gửi về địa chỉ: dungtd@utt.edu.vn