Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT đợt tháng 5/2024 (Dự kiến)

Văn phòng Khoa CNTT (VPK) thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2024. Chi tiết sinh viên xem trong link này!

  • Các sv đã nằm trong danh sách đạt điều kiện tốt nghiệp không cần làm gì thêm.
  • Các sv nằm trong danh sách chưa đạt, nếu thiếu điều kiện gì thì cần bổ sung, nếu đã đầy đủ nhưng vẫn báo là chưa đạt thì phản hồi lại!

Sinh viên điền thông tin thắc mắc tại đây.

Hạn chót nhận phản hồi: 15h00 ngày 26/5/2024

Lưu ý:

  • Trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, SV nộp bản photo (không cần công chứng) về cô Hoà, cô Trang phòng Đào tạo - P103 H3, trong giờ hành chính, Phòng đào tạo sẽ làm thủ tục hậu kiểm.

Tệp đính kèm