Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT đợt tháng 6/2024 (chính thức)

Danh sách chính thức sinh viên xem theo file đính kèm. 

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, SV liên hệ văn phòng tuyển sinh P103 H3 trong giờ hành chính.

Bằng chính thức, sv liên hệ lấy tại Văn phòng tuyển sinh sau khi có thông báo 1 tháng.