DANH SÁCH XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 SINH VIÊN TỪ K68 ĐẾN K71 KHOA CNTT

 Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 2414/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 08/8/2018 và Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 2284/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 24/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo tiến hành rà soát kết quả học tập, xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm 2021-2022, cụ thể như sau:

- Thời điểm lấy kết quả học tập: 15/3/2022

- Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các nhóm đối tượng cảnh báo, thôi học, cụ thể sinh viên các khoá từ K68 đến K71

  1. Sinh viên có điểm trung bình chung tích luỹ (điểm hệ số 4) <1.0;
  2. Sinh viên có tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khoá học vượt quá 24 tín chỉ;
  3. Sinh viên năm cuối từ Khoá 69 trở về trước có điểm trung bình chung tích luỹ <1.8;
  4. Sinh viên nghỉ học không lý do quá thời hạn quy định.
  5. Quy trình và thời gian triển khai

Bước 1:

Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên xuất từ hệ thống Quản lý đào tạo tới các Khoa chuyên ngành (danh sách kèm theo thông báo); đồng thời sinh viên kiểm tra điểm của mình trên trang qldt.utt.edu.vn , nếu sinh viên bị xử lý học vụ có thắc mắc về điểm điền thông tin vào form: https://forms.gle/FAUnKttGaWNx57A18

Thời gian điền thông tin thắc mắc về điểm: đến 16h30 ngày 04/04/2022

Sau ngày 04/04/2022 liên hệ thầy Mạnh - SĐT: 0906.031.665 (trong giờ hành chính) để hỏi kết quả.

Bước 2:

     - Sinh viên thuộc diện "THÔI HỌC" có nguyện vọng tiếp tục học phải làm đơn có ý kiến của gia đình và Giáo viên chủ nhiệm (theo mẫu) gửi về Văn phòng khoa 407 - H1 (thầy Hoàng - SĐT: 0986.195.057) trước 16h30 ngày 06/04/2022. Sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết và gửi danh sách xử lý "THÔI HỌC" về Phòng Đào tạo.

    - Sinh viên thuộc diện "Cảnh báo mức 1" và "Cảnh báo mức 2" nếu không cải thiện kết quả học tập sẽ chuyển lên mức cao hơn trong kỳ xử lý tiếp theo.

    - Ngoài ra, sinh viên thuộc diện "Cảnh báo mức 1" và "Cảnh báo mức 2" nếu không tiếp tục học tập thì làm đơn xin thôi học. Các thủ tục liên hệ Phòng một cửa để được hướng dẫn theo số điện thoại: 02438547886.