Kế hoạch Tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp sinh viên năm 2024

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2023-2024, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên năm 2024, nội dung như sau:

 • Mục đích, yêu cầu:
  • Động viên, khích lệ các sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập tốt trong quá trình học tập, tạo động lực cho sinh viên tiếp tục phấn đấu sau khi ra trường.
  • Tạo môi trường để sinh viên lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về Nhà trường, thầy cô, bạn bè, giúp sinh viên phát huy tinh thần học tập, thêm yêu trường, lớp.
 • Thời gian, địa điểm tổ chức:
  • Thời gian: 8h00 sáng thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024
  • Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội
 • Thành phần tham dự
  • Tập thể lãnh đạo Trường; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Trưởng, phó các Khoa, Bộ môn; cán sự quản sinh; GVCN và các sinh viên tốt nghiệp tháng 3 tới tham dự

Tệp đính kèm