Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ

Khoa Công nghệ thông tin thông báo quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ.