Thời khóa biểu dự kiến học kì I năm học 2019-2020 - Đại học Chính quy - Cơ sở Hà Nội

Khoa Công nghệ thông tin thông báo thời khóa biểu dự kiến học kì I năm học 2019-2020 hệ đại học Chính quy tại cơ sở Hà Nội.


Tệp đính kèm