Thông báo đăng kí Ca thi và Địa điểm thi - Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 11/2023)

Những SV đã nộp lệ phí Kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (Đợt tháng 11/2023) đúng hạn sẽ thực hiện đăng kí Ca thi và Địa điểm thi đến 21h00 ngày 10/11/2023 bằng cách truy cập vào link bên dưới, điền đầy đủ thông tin cá nhân, chọn Ca thi và Địa điểm thi (CSĐT HÀ NỘI hoặc VĨNH PHÚC).

* Lưu ý:

     - Mỗi ca thi chỉ đáp ứng được một số lượng SV nhất định, do vậy khi ca thi đó đã đạt đủ số lượng đăng kí tối đa sẽ tự động ẩn đi, khi đó SV sẽ phải lựa chọn ca thi khác vẫn còn chỗ trống.

     - Chỉ những SV nộp lệ phí thi đúng hạn mới được tham gia đăng kí;

     - Những SV đã nộp lệ phí đúng hạn nhưng không đăng kí vẫn tham gia dự thi trong đợt này (thi trong ngày 18/11/2023) nhưng sẽ phải tuân theo sự bố trí Ca thi và Địa điểm thi của Trường

     - Mỗi SV chỉ được đăng kí 01 lần. Trường hợp 1 SV đăng kí nhiều lần, SV đó sẽ phải tuân theo sự bố trí Ca thi và Địa điểm thi của Trường (thi trong ngày 18/11/2023).

     - SV chú ý chọn chính xác địa điểm thi (Hà Nội hoặc Vĩnh Phúc).

     - Ngày 13/11/2023, Nhà trường sẽ công bố lịch thi chính thức của từng SV tại trang https://utt.edu.vn/daotao

 

Link đăng kí: https://forms.gle/b7szLuaubGyYMPCPA


Tệp đính kèm