Thông báo danh sách sinh viên trong diện xử lý học vụ Khoa CNTT 10/2022

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học. Đề nghị sinh viên liên hệ với GVCN/CVHT xác nhận tình trạng học tập.

  • Sinh viên thuộc diện "THÔI HỌC" có nguyện vọng tiếp tục học phải làm đơn có ý kiến của gia đình và Giáo viên chủ nhiệm (theo mẫu) gửi về Văn phòng khoa P407 - H1 (thầy Phương - SĐT: 0934564494) trước 10h00 ngày 10/10/2022. Sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết và gửi danh sách xử lý "THÔI HỌC" về Phòng Đào tạo.
  • Sinh viên thuộc diện "Cảnh báo mức 1" và "Cảnh báo mức 2" nếu không tiếp tục học tập thì làm đơn xin thôi học. Các thủ tục liên hệ Phòng tiếp công dân và người học để được hướng dẫn theo số điện thoại: 02438547886.

Danh sách sinh viên xem theo file đính kèm!