Thông báo kế hoạch thi chính thức vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT)

VPK CNTT thông báo kế hoạch thi chính thức vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT)

Lịch thi các môn SV xem theo file đính kèm.

Danh sách chi tiết các phòng, địa điểm, thời gian xem tại link https://drive.google.com/drive/folders/1pCbKokWzl5ZMUsdn2Qy96y88DOy1SRWJ?usp=sharing

Mọi thắc mắc liên hệ thầy Mạnh: 0906031665 (trong giờ hành chính)