Thông báo kế hoạch thi dự kiến vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT)

VPK Khoa CNTT thông báo kế hoạch thi dự kiến vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT). 

Mọi thắc mắc liên hệ thầy Mạnh: 0906031665 (trong giờ hành chính)


Tệp đính kèm