Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (kỳ chính) cho sinh viên khoa CNTT

Sinh viên xem lịch vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (kỳ chính) trong file đính kèm. 

Danh sách thi sinh viên xem tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1tP-rXwJK1TNGfBNj9AUwT-b0XyTGO1_R

Mọi thắc mắc về kế hoạch thi sinh viên liên hệ thầy Triệu Đình Mạnh SĐT: 0906031665 trong giờ hành chính.