Thông báo lịch kiểm tra định kỳ Tiếng anhTOEIC khóa 68 và 69

Khoa CNTT thông báo lịch tổ chức định kỳ kiểm tra Tiếng anh theo chuẩn TOEIC - Khóa 68 và 69 như sau:

Thời gian: Ngày 10 tháng 08 năm 2019.
Địa điểm: Tầng 04 - Thư viện

  • Ca 1: từ 7h30 đến 9h30
  • Ca 2: Từ 9h30 đến 11h30
  • Ca 3: Từ 13h00 đến 15h00
  • Ca 4: Từ 15h00 đến 17h00

Danh sách thi xem ở tệp đính kèm bên dưới.


Tệp đính kèm