Thông báo lịch kiểm tra tiếng anh toeic

Khoa CNTT thông báo lịch tổ chức định kỳ kiểm tra Tiếng anh theo chuẩn TOEIC - K67 như sau:

Thời gian: Ngày 06 tháng 08 năm 2019.
Địa điểm: Tầng 04 - Thư viện

  • Ca 1: Từ 9h00-11h00
  • Ca 2: Từ 13h00-15h00
  • Ca 3: Từ 15h15-17h15

Kết quả của kỳ kiểm tra là căn cứ để Khoa xét cử sinh viên đi Thực tập tốt nghiệp đợt 01-K67, yêu cầu:

  1.  Những sinh viên đã nộp bản photo chứng chỉ TOEIC trên 450 hoặc tương đương thì không phải đăng kí kiểm tra.
  2. Sinh viên nào KHÔNG đăng kí kiểm tra sẽ không được xét đi Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020."

Danh sách thi xem ở tệp đính kèm bên dưới.


Tệp đính kèm