Thông báo lịch phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 66 đợt 3 chuyên ngành Hệ thống thông tin

Khoa CNTT thông báo lịch phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 66 đợt 3 chuyên ngành Hệ thống thông tin như sau:

Thời gian phản biện bắt đầu tính từ ngày thứ 4 (ngày 25/12) đến thứ 2 tuần sau (ngày 30/12). 

(Danh sách GVPB xem file đính kèm).


Tệp đính kèm