Thông báo tổ chức Kỳ kiểm tra định kỳ bắt buộc Tiếng anh theo chuẩn TOEIC

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên khoa CNTT các khóa về việc tổ chức kiểm tra bắt buộc Tiếng anh theo chuẩn TOEIC như sau:

+ Đối với khóa 67:

       Thời gian: Thứ Ba, ngày 06 tháng 08 năm 2019.
       Địa điểm: Tầng 4 - Thư viện.

+ Đối với khóa 68, 69:

       Thời gian: Thứ Bẩy, ngày 10 tháng 08 năm 2019.
       Địa điểm: Tầng 4 - Thư viện.

Lưu ý:

  • Lớp trưởng tập hợp danh sách thu lệ phí thi 30.000 vnđ/sinh viên, nộp về VPK (Phòng 401-H3) trước 16h00, ngày 05/08/2019.
  • Những sinh viên đã nộp bản photo chứng chỉ TOEIC trên 450 hoặc tương đương thì không bắt buộc phải đăng kí kiểm tra.

Tệp đính kèm