Thông báo về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp các khóa 67, 66, 65, 64

Khoa Công nghệ thông tin thông báo: Theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2020-2021 Khoa CNTT triển khai phân công giao nhiệm vụ làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các khóa 67, 66, 65, 64, cụ thể như sau:

1. Theo quy định mới, để được giao nhiệm vụ làm đồ án tốt nghiệp sinh viên chỉ cần phải hoàn thành học phần Thực tập tốt nghiệp

2. Tất cả các sinh viên có nguyện vọng làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9-2020 phải nộp Đơn xin làm đồ án tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm), tại VPK CNTT phòng 401.H3 - từ 14h00 đến 16h30 thứ 5, 6 hàng tuần, trước ngày 4/9/2020.

3. Nếu sinh viên có nguyện vọng tự đề xuất đề tài và giáo viên hướng dẫn cần chủ động liên hệ với bộ môn và GVHD để làm đơn xin xác nhận (thời hạn nộp cùng với thời hạn nộp đơn xin làm đồ án).

Chú ý: Khoa không tiếp nhận bất kỳ đơn nào sau thời gian trên.