Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng anh nội bộ ( Đợt 2)

    Trung tâm Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế - Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập bổ sung kiến thức cho sinh viên hệ đại học chính quy tham gia kỳ thi đánh giá trình độ Tiếng Anh do Nhà trường tổ chức, đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của trường.

    Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.


Tệp đính kèm