Đăng ký làm lại đồ án đợt tháng 02/2022 đối với sinh viên khóa 67-68

Khoa CNTT thông báo tới sinh viên K67-68 làm lại đồ án tốt nghiệp (đợt tháng 2-2022):

- Bước 1: Sinh viên đăng ký thông tin theo form đường link dưới đây:

https://forms.gle/rGqBQepANsMDNiNE6

- Bước 2: Sinh viên phải làm đơn xin làm lại đồ án tốt nghiệp nộp tại Văn phòng khoa 407-H1, Thầy Hoàng - 0986.195.057

Thời gian nộp đơn: từ 14h00 đến 16h00  thứ 3 ngày 18/01/2022 và thứ 5 ngày 20/01/2022.

(mẫu đơn file đính kèm)

Chú ý: Nếu sinh viên không đề xuất Giảng viên hướng dẫn và Tên đề tài trong đơn sẽ được Khoa và Bộ môn giao đề tài và phân công Giảng viên hướng dẫn.