DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 4 NĂM 2022

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm: 

Mọi thắc mắc sinh viên khoa CNTT (sinh viên khoa khác liên hệ với Văn phòng khoa mình) phản hồi tại link :

https://forms.gle/LLWxHKXEdH8yti957

Thời gian phản hồi đến : 17h00 ngày 21/04/2022