Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2022

VPK Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2022. Chi tiết sinh viên xem trong các file đính kèm!

Các sv nằm trong danh sách đạt điều kiện tốt nghiệp không cần làm gì thêm. Các sv nằm trong danh sách chưa đạt, nếu thiếu điều kiện gì thì cần bổ sung, nếu đã đầy đủ nhưng vẫn báo là chưa đạt thì phản hồi lại!

Mọi thắc mắc sinh viên khoa CNTT phản hồi tại đường link: https://forms.gle/wkT9VowatDRnD3VW6

Hạn chót nhận phản hồi: 17h00 ngày 20/12/2022

Trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ tin học, sinh viên cần thực hiện các bước sau:

  • Nộp ngay bản photo (không cần công chứng) về VPK - P407 H1, gặp thầy Phương trong giờ hành chính.
  • Chụp ảnh bản gốc, upload tại link: https://forms.gle/1cRmqjkH6bLbKHa18

Lưu ý: Đối với một số loại chứng chỉ tiếng Anh (ví dụ APTIS) cần chú ý thủ tục hậu kiểm về trường.

Hạn chót nhận các minh chứng: 17h ngày 22/12/2022.