Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT 4/2023 (Dự kiến)

Văn phòng Khoa CNTT (VPK) thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2023. Chi tiết sinh viên xem trong các file đính kèm!

Các sv nằm trong danh sách đạt điều kiện tốt nghiệp không cần làm gì thêm.

Các sv nằm trong danh sách chưa đạt, nếu thiếu điều kiện gì thì cần bổ sung, nếu đã đầy đủ nhưng vẫn báo là chưa đạt thì phản hồi lại!

Mọi thắc mắc sinh viên khoa CNTT phản hồi tại đường link: https://forms.gle/TUTq5yJJKVpBrHhR6

Hạn chót nhận phản hồi: 17h00 ngày 9/4/2023

Trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, SV nộp ngay bản photo (không cần công chứng) về cô Hoà, cô Trang phòng Đào tạo - P103 H3, trong giờ hành chính.

Trường hợp thiếu chứng chỉ CNTT, SV nộp bản photo (không cần công chứng) về Văn phòng Khoa - P407 H1, trong giờ hành chính.

Lưu ý: Đối với các loại chứng chỉ tiếng Anh cần chú ý thủ tục hậu kiểm về trường.

Hạn chót nhận các minh chứng: 12h00 ngày 10/4/2023