KẾ HOẠCH THI KỲ CHÍNH VÒNG 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 KHOA CNTT

  • Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.
  • Danh sách thi sinh viên theo dõi tại link: https://utt.edu.vn/dbcldt (cập nhật theo Tuần)
  • Danh sách nợ học phí là căn cứ bổ sung danh sách sinh viên cấm thi lần 1
  • Mọi thắc mắc về lịch thi, môn thi sinh viên liên hệ: Thầy Mạnh  - SĐT : 0906.031.665 (trong giờ hành chính)