KẾ HOẠCH THI V2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 (K69,70,71)

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Danh sách thi tại link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dN_UTOn4ZHXH11c311FTDD8Fu4UsUSWR

   Mọi thắc mắc cán sự lớp liên hệ với thầy Mạnh - SĐT: 0906.031.665 (trong giờ hành chính)