KẾ HOẠCH THI V2 - K72 (KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)

Chi tiết sinh viên xem trong file đình kèm, danh sách thi lấy tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1Frb51kmXMzYk28MvSfU3ET3lOu7qfNhA

Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách thi sinh viên liên hệ thầy Mạnh - SĐT: 0906.031.665 (trong giờ hành chính)