KẾ HOẠCH THI VÒNG 2 KỲ PHỤ ĐỢT 3; 7 NĂM HỌC 20-21 VÀ KỲ PHỤ ĐỢT 9 ; 12 NĂM HỌC 21-22

Sinh viên xem lịch thi vòng kỳ phụ 3 , 7 , 9 và 12 trong file đính kèm. 

Danh sách thi sinh viên xem tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1tP-rXwJK1TNGfBNj9AUwT-b0XyTGO1_R

Mọi thắc mắc về kế hoạch thi sinh viên liên hệ thầy Triệu Đình Mạnh SĐT: 0906031665 trong giờ hành chính.