Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2023-2024

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên về Kế hoạch xét tốt nghiệp của Nhà trường trong năm học 2023-2024:

Lưu ý: SV nộp bản sao (ghi rõ họ tên, mã SV, lớp, số điện thoại liên hệ) của chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Công nghệ thông tin hợp lệ (sau đây
gọi chung là Chứng chỉ); chuẩn bị bản chính để đối chiếu khi Nhà trường yêu cầu và nộp về phòng Đào tạo để thực hiện công tác hậu kiểm.


Tệp đính kèm